افتخارات

فناور برتری پارک علم و فناوری استان همدان

  • 1398/6/16

این شرکت در جشنواره انتخاب فناوران و ایده های فناورانه برتر استان همدان در هفته پژوهش و فناوری  با توجه به تلاش های شبانه روزی تیم جوان و تخصصی ، موفق به اخذ عنوان فناور برتر پارک علم و فناوری استان همدان در سال ۱۳۹۴انتخاب گردید