افتخارات

افتخارات شرکت فناوران آویژه آریا

شرکت فناوران آویژه آریا صاحب امتیاز سامانه جامع خدمات پزشکی آریا دکتر صاحب افتخارات مختلفی گردیده که آن ها را با خدمت به جامعه پزشکی و همچنین مردم عزیز ایران به دست آورده و مفهومی جز مسئولیت سنگین تری نسبت به مردم و پزشکان این مرز و بوم را ندارد. باشد که این شرکت با پرسنل و نیروهای با تجربه ای که در اختیار دارد، به اهداف بزرگی که آن را سر منشا و منشور کاری شرکت می باشد و همه آنها به یک هدف ختم می شوند دست یابد و آن چیزی نیست جز آبادانی ایران بزرگ و تسریع در سلامتی و بهبود بیماران و تسریع در فرآیند کسب و کار پزشکان.

 • مجوز واحد فناوری
 • post title
 • مجوز واحد فناوری به شرکت فن آوران آویژه آریا

 • بیشتر بدانید
 • فناور برتری پارک علم و فناوری استان همدان
 • post title
 • فناور برتر پارک علم و فناوری استان همدان

 • بیشتر بدانید
 • عنوان قابل تقدیر کشور جشنواره شهید مطهری
 • post title
 • فرایند قابل تقدیر کشوری در هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری 

 • بیشتر بدانید