لیست نوبت های دکتر شهاب عظیمیان

لیست نوبت های دکتر شهاب عظیمیان

کاربران محترم:

  • در صورت مراجعه  نکردن به  مطب ۲۴ الی ۴۸ ساعت قبل حضور در مطب نوبت خود را کنسل کنید در غیر این صورت عدم حضور در مطب امتباز منفی ثبت خواهد شد.
  • در صورد دریافت ۳ امتیاز منفی از سمت سایت قادر به دریافت نوبت نخواید بود.
  • تمامی اطلاعات وارد شده. دقیق  و کامل باشد.
  • وقت داده شده حضور در مطب می باشد.
  • در صورت عدم نمایش ساعت نوبت گیری جلوی هر تاریخ به منزله رزرو تمامی ساعت نوبت اون روز میباشد